Välj ett land för att se innehåll efter din aktuella plats

Fortsätt
Back

Rekrytera och hantera konsulter

Lär dig mer om Verama VMS och hur vår plattform kan hjälpa dig rekrytera och hantera dina konsulter.

Group 2522

Sök

Förenkla hela rekryteringsprocessen

Verama VMS gör det enkelt att expandera din temporära arbetskraft. Du skapar snabbt och effektivt nya förfrågningar och distribuerar dem till godkända konsultbolag eller till Veramas öppna marknadsplats.

Arbetsmallar
Arbetsmallar

Stötta dina rekryterare med professionella arbetsmallar.

Godkännandeprocessen
Godkännandeprocessen

Ha kontroll över hela processen och undvik kostsamma misstag.

Distributionslistor
Distributionslistor

Hantera alla dina godkända konsulter i en och samma plattform. Få sömlös tillgång till hela Veramas öppna marknadsplats.

Jämför kandidater
Jämför kandidater

Översikt av alla dina sökande för enkla jämförelser och beslutsfattande.

Group 2523

Rekrytera

Effektivisera hela rekryteringsprocessen

När du har valt en konsult eller konsultbolag kan du snabbt och enkelt skapa arbetsordrar och kontrakt.

Mallar för arbetsordrar
Mallar för arbetsordrar

Mallarna gör det enkelt att tilldela uppgifter. Lägg till ditt inköpsordernummer (PO-nummer) för att aktivera betalkoder vid rapportering.

Godkännandeprocess
Godkännandeprocess

Hantera och godkänn inlämnade arbetsordrar, enligt era egna processer, innan konsulter får bekräftelse.

On-/Offboarding
On-/Offboarding

När en arbetsorder godkänts startar onboardingen av dina konsulter. Samtidigt skickas det ut fördefinierade e-post till berörda parter.

Förlängningar
Förlängningar

Dina rekryterare får en avisering innan en arbetsorder upphör att gälla och kan då välja att antingen förlänga kontraktet eller initiera en offboarding.

*Samma process initieras efter att en arbetsorder upphör och det är dags för offboarding .

Group 2524

Betala

Full kontroll över arvoden

Godkända tidrapporter startar automatiskt faktureringsprocessen. Du får full kontroll över nedlagt arbete och betalar bara för godkända timmar.

Tidrapporter
Tidrapporter

Konsulter kan endast rapportera nedlagd tid för godkända uppdrag. När den tilldelade budgeten uppnåtts kan en arbetsorder förlängas eller avbrytas.

Rapportering av kostnader
Rapportering av kostnader

Verama VMS gör det möjligt för konsulter att skicka in godkända kostnader. Få aviseringar om att godkänna utbetalningar i tid och undvik onödiga utgifter.

Fakturering
Fakturering

Effektivisera fakturahanteringen genom att tillåta sammanslagna fakturor. Information samlas in från systemet och exporteras till MSP ERP.

Group 2525

Utveckla och förbättra

Fatta rätt beslut med en komplett översikt

Använd data och fördefinierade dashboards för att utveckla din upphandlingsstrategi.

Överblick
Överblick

Optimera dina processer genom att överblicka alla väntande arbetsuppgifter. Använd Veramas PMO-dashboard för att stötta dina rekryterare på bästa sätt.

Listor
Listor

Se alla förfrågningar, kandidater, arbetsordrar, tidrapporter och konsulter. Filtrera all data och exportera till Excel.

Rapporter
Rapporter

Bygg lättlästa rapporter för att analysera och illustrera upphandlingsprocessen. Dela dem med beslutsfattare.

Rekrytera och hantera konsulter

Boka demo