Välj ett land för att se innehåll efter din aktuella plats

Fortsätt

Hantera dina konsulter

Verama VMS (Vendor Management System) är en kraftfull plattform för att hantera dina externa konsulter.

Hantera hela processen för procure-to-pay (P2P), vilket inkluderar att skapa uppdragsförfrågningar, söka efter och välja konsulter, hantera kontrakt samt ta fram tid- och kostnadsanalyser.

Så här fungerar det

Sök
Sök

Skapa nya förfrågningar och distribuera dem till godkända konsulter, eller hitta nya på Veramas öppna marknadsplats.

Rekrytera
Rekrytera

Jämför konsulter, förhandla om priser, godkänn uppdrag, signera kontrakt och slutför hela onboardingen i en och samma plattform.

Betala
Betala

Godkänn tidrapporter, ta emot fakturor och ha full kontroll över arbetade timmar.

Utveckla & förbättra
Utveckla & förbättra

Använd data från Verama VMS för att utveckla din Inköpsstrategi.

Läs mer

Därför ska du välja Verama VMS

Definiera dina affärsmål och låt oss hjälp dig.

Minska kostnader

Minska kostnader

Säkerställ att du betalar marknadsmässiga priser för dina konsulter, samtidigt som du minskar dina administrativa kostnader. Förenkla ytterligare genom att flytta hela P2P-processen online.

Öka effektiviteten

Öka effektiviteten

Konsolidera alla processer i en plattform och få full tillgång till kraftfull dataanalys och effektivt beslutsstöd.

Arbeta mer datadrivet

Arbeta mer datadrivet

Få tillgång till insikter i realtid för att snabbare kunna fatta beslut. Ha koll på viktiga KPI:er såsom utgifter, kompetenser och mer. Låt vår data optimera din verksamhet.

Följ aktuella regelverk

Följ aktuella regelverk

Ramavtal, godkännandeprocessen, bedömningar med mera lagras i enlighet med GDPR.

Hantera hela P2P-processen

Hantera hela P2P-processen

Hantera hela processen för procure-to-pay (P2P), vilket inkluderar att skapa uppdragsförfrågningar, söka efter och välja konsulter, hantera kontrakt samt ta fram tid- och kostnadsanalyser.

Använd Veramas öppna marknadsplats

Använd Veramas öppna marknadsplats

Verama är en leverantörsoberoende plattform. Kombinera dina egna godkända konsultbolag med konsulter från Veramas öppna marknadsplats.

Hantera dina konsulter

Boka demo