Välj ett land för att se innehåll efter din aktuella plats

Fortsätt

Hur har konsultbranschen förändrats under det senaste året och vilka trender ser vi?

Genom att observera händelserna under de senaste två åren och speciellt de senaste månaderna kan man säga att vi lever i en dynamisk tid. Förändringar i världen påverkar direkt alla affärsområden, inklusive konsultmarknaden, där tillväxten märkts under det senaste året. På Ework Group nådde antalet konsulter på uppdrag, liksom nettoomsättningen, rekordnivåer under andra kvartalet 2022. Efterfrågan på konsulter fortsätter att öka och mönstret är likartat inom de flesta marknader och kompetensområden. 

Pandemin satte sin prägel på arbetsgivare och anställda genom att införa nya normer och standarder. Även om pandemin inte är helt över har människor börjat återgå till pre-pandemiska normer som att arbeta på kontoret. Den nuvarande situationen i Europa bidrar också till ett ökat behov av viss kompetens, förändringar i företagens strategier och sökandet efter nya möjligheter för att säkerställa större stabilitet. 

För att upptäcka mer om aktuella trender inom konsultbranschen bad vi Elin Gheljai, VD för Danda i Göteborg, som har samarbetat med Ework Group i sex år, att berätta vad som händer i konsultbranschen just nu. 

,,Vi har sett en starkare efterfrågan på konsulter under pandemin. Det har gjort att vår omsättning ökat. Så vår affär har faktiskt klarat sig bra under Covid-19-krisen’’, säger Elin.

Digitaliseringen har accelererat i en fenomenal takt sedan det första coronavirusutbrottet, och vi Ework ser ett ökat intresse för att arbeta mer självständigt och distans. Hybrid- och distansarbete är tydliga arbetsmarknadstrender som är tydliga i många delar av världen; allt fler yrkesverksamma väljer sina uppdrag utifrån detta. 

,,De senaste två åren har jag märkt en tydlig förändring på konsultmarknaden. Kunderna är mer flexibla när det kommer till distansarbete för konsulter. Innan pandemin var det inte lika okej att arbeta hemifrån eller på annan ort. Nu har många konsulter vant sig vid möjligheten’’, säger Elin.

Eget val att arbeta hemifrån

Distansarbete passar konsulter som föredrar att arbeta hemifrån och som tycker att det fungerar bra för dem. Men det gäller långt ifrån alla. En del tycker att det är svårt att ta ansvar för sitt arbete när de inte är plats. Andra saknar det sociala samspelet arbetsplatsen. 

 

elin

 

 

,,Min erfarenhet är att de flesta av våra kunder inte längre har samma strikta syn på distansarbete som tidigare. Många är mer positiva till hybridarbete idag och låter sina konsulter arbeta hemifrån några dagar i veckan.

Faktum är att många av våra konsulter går tillbaka till att jobba på kontoret igen eftersom de saknar den sociala interaktionen. Avståndet till personerna som man arbetar med kan kännas för stort. Upplevelsen är att de inte har så bra kontakt med sina team eller projekt och kan känna sig lite ensamma samt isolerade’’, säger Elin.

 

Trender inom rekrytering av It-konsulter

Kompetensbrist har länge varit en fokusfråga inom tekniksektorn. Enligt en studie från TechSverige väntas bristen kompetent personal i Sverige uppgå till 70 000 personer redan år 2024, om inte specifika åtgärder vidtas. 

,,En trend just nu är att det är svårt att hitta programmerare, eftersom det aldrig finns tillräckligt av dem. Det finns dock många duktiga programmerare i Asien som jobbar på distans'', säger Elin. ,,Hon tror att distansarbete är något som är här för att stanna och som kommer att vara ett vanligare sätt att arbeta på i framtiden. Det beror på att det ofta är lättare att hitta kandidater med specialkompetens i andra länder.''

Kriget i Ukraina har också skapat en situation som vi inte förutsett eller trodde var möjlig. Det sker nu därför stora förändringar i konsultbranschen eftersom många nordiska företag anlitat frilansare och konsulter därifrån. Många företag vill nu sträcka ut en hjälpande hand till dem. 

 

,,Jag har märkt att större företag är idag väldigt flexibla när det kommer till att anlita konsulter från Ukraina. Dessa är ofta mycket välutbildade, särskilt inom It. Därför går många av de mest efterfrågade uppdragen just nu till ukrainare'', säger Elin.

 

Read more articles
Hur har konsultbranschen förändrats under det senaste året och vilka trender ser vi?
Read more
Fler affärsmöjligheter. Fler slutkunder på Verama.
Read more
Gigekonomin: Från utvalda specialister till dominerande arbetskraft
Read more