Välj ett land för att se innehåll efter din aktuella plats

Fortsätt

Gigekonomin: Från utvalda specialister till dominerande arbetskraft

En gång i tiden var gigarbete endast något för högt specialiserade konsulter med unika kompetenser. Även om normen på den tiden var att ta en anställning, startade dessa pionjärer en arbetstrend som idag, ett decennium senare, blivit något vanligt och helt normalt.

Inom EU har 11 procent av dagens arbetskraft utfört tjänster via digitala plattformar, och nästan 1,5 procent har tillfälliga uppdrag (eller gig) som sin primära inkomstkälla. 

För företag som söker nya talanger finns idag ett stort utbud av konsulter med specialkompetenser, så kallade gigarbetare. Tack vare utvecklingen av gigekonomin väljer att fler att lämna sina fasta anställningar för att få större frihet med flexibla arbetstider. Numera hittar du dem på onlineplattformar som matchar uppdrag med kompetent arbetskraft.

Vad innebär gigekonomin?

Enkelt förklarat handlar gigekonomin om korta och tillfälliga arbeten som utförs av en frilansare på uppdrag av ett företag. En riktigt smart lösning för båda parter, då företaget kan handplocka den konsult som är bäst lämpad för uppdraget och gigarbetaren har en uppsjö av intressanta projekt att välja mellan.


  • 13,8 procent av den totala arbetskraften i Sverige utgörs idag av tillfällig arbetskraft. I Nederländerna är samma siffra 13,5 procent och i Tyskland 8,8 procent. 
  • I Italien är idag 8 procent av arbetskraften egenföretagare som i sin tur utför tjänster åt andra företag. I Norge handlar det om 2,5 procent och i Storbritannien är siffran 5,9 procent.
  • Den totala marknaden för frilans- och konsultuppdrag uppgick år 2019 till 2 825 miljarder dollar. Frilans- och konsultuppdrag utgjorde den största kategorin (60 procent) inom tillfällig arbetskraft.
    Källa: SIA - The Global Economy, 12 juni, 2020

Gigekonomin är helt enkelt här för att stanna, och den möjliggörs av företag som upptäckt fördelarna med att hyra in rätt kompetens när den behövs.

Onlineplattformar skapar förutsättningar för gigekonomin

Förr i tiden när uppdragsbaserat arbete fortfarande var något nytt var det en utmaning att matcha rätt uppdrag med rätt kompetens, eftersom frilansare och företag hade svårt att hitta varandra. Detta har nu blivit betydligt enklare tack vare plattformar och konsultförmedlare som Verama och Ework. Det går snabbt att registrera sig, fylla i sin kompetensprofil och Workstyles (ett verktyg för en samlad bedömning av en konsults drivkrafter och förmågor) för att sedan sätta igång att söka uppdrag.

Varje dag fylls dessa plattformar med nya uppdrag från företag som letar efter konsulter med erfarenhet och kunskap som matchar deras behov. I en nyligen publicerad studie bestod cirka 40 procent av de undersökta företagens arbetskraft av en fjärdedel gigarbetare.

Gigarbete kommer att dominera framtidens arbetsmarknad

Nya plattformar som effektivt matchar företagens behov med tillgänglig kompetens har bidragit till gigekonomins starka utveckling. Det som en gång i tiden endast var tillgängligt för några få utvalda, är idag något som vem som helst kan ta del av. Vi tror att gigekonomin kommer att fortsätta växa och i framtiden dominera arbetsmarknaden. Vad tror du?

Read more articles
Hur har konsultbranschen förändrats under det senaste året och vilka trender ser vi?
Read more
Fler affärsmöjligheter. Fler slutkunder på Verama.
Read more
Gigekonomin: Från utvalda specialister till dominerande arbetskraft
Read more