Välj ett land för att se innehåll efter din aktuella plats

Fortsätt

Fler affärsmöjligheter. Fler slutkunder på Verama.

Ework Group lanserande Verama med målsättningen att skapa en oberoende marknadsplats för konsulttjänster där Eworks traditionella förmedlingsaffär är en av flera olika köpare.

Initialt har en stor del av de annonserande uppdragen kommit från Ework Group men under 2021 har allt fler slutkunder implementerat plattformen i sin egen organisation och allt fler kunder annonserar idag sina uppdrag under eget varumärke.

Group 2532

Under 2020 var det nästan bara Ework Group loggor uppdragen men under 2021 har vi sett loggor från Polismyndigheten, Tietoevry, Vattenfall och många andra dyka upp på plattformen. Det här är ett viktigt steg eftersom köparna får lättare att positionera sig som attraktiva uppdragsgivare, samtidigt som konsulterna så klart är intresserade av att veta till vilken kund de erbjuder sina tjänster till – säger Daniel Asvelius, CDO på Ework Group.


Ework Group har traditionellt sett varit fokuserat på att erbjuda tjänster, men i takt med att omvärlden digitaliserats har Ework Group numera även en produktportfölj att erbjuda sina kunder.

Group 2533

Vi ser en ökad efterfrågan på samtliga våra tjänster då allt fler organisationer nyttjar externa konsulter för att täcka sina kompetensbehov. En särskilt stark efterfrågan ser vi på teknikplattformen Verama då allt fler konsultköpare ser sig om efter en teknikplattform för att hitta och hantera sina konsulter. Med Verama får de tillgång till just detta, dessutom kombinerat med en marknadsledande informationskälla om konsultmarknaden – säger Hampus Norén, chef för leverantörsrelationer på Verama.


Verama kan lite förenklat liknas med ett kombinerat HR-system, rekryteringssystem och en jobbsida – men bara med fokus på konsulter. Plattformen kan säljas separat från Ework Group övriga erbjudanden vilket innebär att köparna kan välja om de vill fortsätta att jobba med sina befintliga remavtalsleverantörer, om de vill hitta nya leverantörer, eller om de vill vända sig till hela konsultmarknaden. Men vad innebär Veramas tillväxt för konsultbolagen?

 
Oavsett om vi tittar på marknaden för fastigheter, bilar, musik eller taxiresor kommer det förr eller senare en teknisk plattform som tar en mittposition på marknaden. Jag är övertygad om att exakt samma sak gäller konsultmarknaden och för konsulterna innebär det att man behöver ta en aktiv position på marknadsplatsen för att maximera utväxlingen på sina tjänster. Gör man det kommer det finnas oändliga möjligheter att välja och vraka mellan spännande och välbetalda uppdrag hos massor av olika uppdragsgivare. Verama satsar just nu stort på att bli den marknadsplatsen och vi ser att allt fler aktörer, både köpare och säljare, söker sig till plattformen säger Daniel Asvelius, CDO på Ework Group.

Under 2022 fortgår arbetet med att utveckla marknadsplatsen ytterligare. Exempel på områden som är under utveckling är erbjudanden inom marknadsinformation även mot konsultbolagen, ett Europeiskt konsultbolagsregister, utökade möjligheter för konsulter att marknadsföra sina tjänster mot köpare och utökade möjligheter för konsultköparna att positionera sig som attraktiva uppdragsgivare.

Inte registrerad än? Inte varit aktiv på Verama på länge? Logga in för att hålla din profil uppdaterad och för att testa de senaste funktionerna. Som inloggad användare rankas du dessutom högre när konsultköpare letar efter leverantörer.

Read more articles
Hur har konsultbranschen förändrats under det senaste året och vilka trender ser vi?
Read more
Fler affärsmöjligheter. Fler slutkunder på Verama.
Read more
Gigekonomin: Från utvalda specialister till dominerande arbetskraft
Read more