Välj ett land för att se innehåll efter din aktuella plats

Fortsätt

Eworks konsultportal Supplier Portal blir Verama

Konsultportalen Supplier Portal blir en del av konsultplattformen Verama – och det blir nu ännu enklare för dig som konsult att hitta nya uppdrag. I Verama letar du som konsult uppdrag och konsultköpare kan hitta dig, och med hjälp av den inbyggda matchningsprocessen ökar sannolikheten för en bra matchning. Välkommen till framtidens konsultbransch!

Vad är Verama?

Ework beslutade sig för att skapa Verama då man såg ett behov av en samlingsplats för alla branschens aktörer vilket efterfrågats av såväl kunder som leverantörer. 

Verama är en konsultplattform för alla som tillhandahåller tjänster – både frilansare och större konsultbolag. Ingen enskild kompetens står i fokus utan här ryms uppdrag för såväl IT-konsulter som läkare och projektledare. Ework breddar alltså sitt erbjudande, från att erhålla konsulter till att även inkludera en tekniklösning för fler aktörer. 

Hur skiljer sig Verama från Supplier Portal?

Supplier Portal är en leverantörsportal medan Verama dessutom är en marknadsplats för konsultuppdrag. I Verama finns flera olika aktörer representerade, vilket innebär att du kan hitta uppdrag från andra än Ework här. Här finns uppdrag för både juniora och seniora konsulter, inom alla branscher. Anslutna aktörerna är både myndigheter, företag och startups, så du kommer med all sannolikhet hitta konsultuppdrag som verkligen passar dig! 

Du som redan registrerat dig i Ework’s Supplier Portal behöver bara godkänna de nya villkoren – sen kan du börja använda Verama. Har du inte ett konto än kan du snabbt registrera dig kostnadsfritt.

En fristående teknikplattform för både leverantör och kund

Verama är en smart plattform, lika värdefull för konsulter som kunder. Veramas kombination av tjänster erbjuder därmed en unik position på marknaden där du som konsult enkelt kan kommunicera med stora konsultinköpare och där kunder kan nå hela marknaden. Veramas ambition är att om du gör affärer med konsulter ska du ha ett konto här, oavsett om du är säljare eller köpare. Målet är att bli en central punkt på konsultmarknaden, och det är också därför andra aktörer än Ework finns i Verama. 

Läs vidare om alla fördelar i plattformen och varför du som konsult bör registrera dig i Verama.

Read more articles
Hur har konsultbranschen förändrats under det senaste året och vilka trender ser vi?
Read more
Fler affärsmöjligheter. Fler slutkunder på Verama.
Read more
Gigekonomin: Från utvalda specialister till dominerande arbetskraft
Read more